Sträckan Köpenhamn - Esbjerg helt elektrifierad 2016

Ett Arrivatåg till tyska Niebüll (LINT 41 AR 1009A) stannar vid stationen i Esbjerg. Foto: Wikipedia/Kurt Rasmussen

Net Danmark elektrifierar en 57 km lång dubbelspårig järnvägslinje mellan Esbjerg och Lunderskov fram till slutet av 2016. Med elektrifieringen av linjen, blir det möjligt att köra eltåg hela vägen från Köpenhamn till Esbjerg, vilket förkortar resan med cirka 20 minuter. Även kostnaderna för operatören minskar.

På grund av dubbelspår blir den elektrifierade sträckan totalt 114 km lång. Luftledningar kommer att installeras i ungefär 2300 kontaktledningsmaster, som är ungefär sju meter höga.

Kraftverk omfattar fördelarstationer och strömförsörjning sker via allmänhetens högspänningsställverk.

Samtidigt kommer tio broar längs linjen antingen ersättas eller tas bort helt. Detta beror på att en del av de befintliga broarna är för låga för det fria utrymmet som en elektrifiering kräver. Stänga broarna innebär att trafiken kommer att ledas lite andra vägar runt det berörda området.

Elektrifieringen av sträckan Esbjerg - Lunderskov slutförs alltså under andra halvåret 2016. Detta avgjordes på basis av det nuvarande programmet för elektrifiering av den danska järnvägen.

Budgivarna i första satsningsrundan var ombedda att bjuda på två alternativa scheman för elektrifieringen av sträckan Esbjerg - Lunderskov med färdigställande 2015 och 2016. Ingen av anbudsgivarna parterna lämnade dock bud om en tidsplan för färdigställande 2015. Därför ändrades tidsplanen för slutförandet av elektrifieringen av linjen Esbjerg Lunderskov i det sista anbudsförfarandet för det andra halvåret 2016.

Källa: Banedanmark

Ett Arrivatåg till tyska Niebüll (LINT 41 AR 1009A) stannar vid stationen i Esbjerg. Foto: Wikipedia/Kurt Rasmussen