EU stöttar slovensk järnväg

Kopers hamn, vid Adriatiska havet är Sloveniens enda godshamn, vilket understryker den strategiska betydelsen av järnvägsprojektet. Foto: Wikipedia

Den slovenska järnvägslinjen från Divača till hamnstaden Koper är i stort i behov av upprustning. Detta för att kunna öka sträckans kapacitet och förmåga att tjäna som en axel för det transeuropeiska transportnätet. Nu går EU in med medel för att påskynda projektet.

Den knappt tre mil långa järnvägssektionen Divača-Koper är en del av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och fungerar som en axel för linjer från Lyon till Trieste, Ljubljana, Budapest och till den ukrainska gränsen.