Meråkersbanan ihopkopplad med Mittbanan

Centrala Trondheim. Foto: Christer Wiik

Nu har den norska delen av Mittbanan, Meråkersbanan, sträckan Kopperå-Storlien, öppnats för trafik. Det skriver Jernbaneverket. Mittbanan/Meråkersbanan sträcker sig från Sundsvall till Trondheim.

Mittbanan passerar ett geologiskt komplicerat område i västra Jämtland, där sträckan har haft problem med sättningar.

Järnvägsbanken, som kallas Stora Helvetet, ligger på sträckan Storlien – norska gränsen, strax öster om riksgränsen till Norge. Banken byggdes 1877 och utfördes under svåra förhållanden. Den är som mest cirka 24 meter hög och 150 meter lång, extremt brant med glacis och stensatta slänter. Banken har därtill en mycket kraftig lutning (17 promille) och byggd i en kurva. E14 passerar i fjällslänten cirka 100 meter nedanför banken.

Järnvägssträckan över Stora Helvetet i Jämtland invigdes nyligen efter stopp på sträckan under drygt ett år.

Norska staten har också beslutat om en fortsatt modernisering av Meråkerbanan som sammanlänkas med Mittbanan vid svensk-norska gränsen. Under planperioden 2014-2023 har Norge avsatt 3,9 miljarder norska kronor för att elektrifiera och modernisera Meråkerbanan och Trönderbanan. Huvuddelen av investeringarna är planerade till 2018 och framåt.