Flera elektrifierade banavsnitt planeras i Finland

Hyvinge järnvägsstation i södra Finland. Foto: Wikipedia

Planerna på att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan tar ett steg framåt. Finansminister Antti Rinne (SDP) föreslår tio miljoner för ändamålet och det är ett steg i rätt riktning säger riksdagsledamot Maarit Feldt-Ranta från Raseborg.

Finansieringen gäller grundförbättringar och utvecklandet av Hangö-Hyvingebanan. Det är finansminister Rinnes förslag till regeringens tilläggsbudget.

 - Det här förslaget är fina nyheter för Västnyland, säger Maarit Feldt-Ranta.- Det här har varit det viktigaste projektet i Västnyland i femton års tid, förklarar hon.

 Feldt-Ranta anser att det är också en viktig signal från staten att man tror på Västnyland och Hangöudd och att industri ska finnas i regionen också i framtiden, förklarar Feldt-Ranta.

 nder förra hösten togs beslutat om elektrifieringen av järnvägen mellan Bennäs järnvägsstation och Alholmen i Jakobstad. Projektet finns med i 2015 års statsbudget och ska vara klar 2016.

Elektrifieringen av avsnittet mellan Bennäs järnvägsstation och Alholmen i Jakobstad beräknas kosta 3,3 miljoner euro - en summa som finns med i nästa års statsbudget.

Svenska Folkpartiets viceordförande och justitieminister Anna-Maja Henriksson säger att det här är oerhört viktigt för konkurrenskraften. Det gäller transporter som är livsviktiga för vår industri, framför allt för UPM.

- Via denna satsning kan vi trygga arbetsplatser och utveckla industrin, vilket är viktigt för hela landet, säger Henriksson.

Elektrifieringen av tågbanan Bennäs-Jakobstad-Alholmen startar i år och är färdig 2016.

Källa: Finlands Radio