Skanska bygger ut snabbspårväg i Kalifornien

Foto: Iensovet

Skanska har fått uppdrag att designa och bygga en 16 kilometer lång utbyggnad av ett snabbspårvägssystem i norra Kalifornien, Bay Area Rapid Transport (BART). Skanska leder ett joint venture med Shimmick Construction och Herzog Contracting Corporation.

Skanskas andel av kontraktet är 45 procent, vilket motsvarar cirka 2,2 miljarder kronor. Kund är transportmyndigheten i Santa Clara Valley.

Projektet går ut på att förlänga snabbspårvägen till San Jose. Förlängningen omfattar bland annat två nya stationer, sex plankorsningar och två planskilda korsningar. Projektet utgår från Warm Springs station i Fremont och slutar i San Jose stad.

Arbetet påbörjas i februari 2012 och beräknas vara färdigställt våren 2016.