God punktlighet i november

Foto: Stefan Nilsson

Punktligheten har vänt uppåt under hösten, efter en sommar med relativt låg punktlighet. Det rapporterar Trafikverket som sammanställt punktlighetsstatistiken för november månad.

De främsta förklaringarna till den förbättrade punktligheten, är enligt Trafikverket är att man haft betydligt färre infrastrukturfel, färre trafikstörande banarbeten och färre hastighetsnedsättningar i höst jämfört med under sommaren.

Punktligheten försämrades dock med 0,3 procentenheter för persontågen i november jämfört med oktober. För godstågen förbättrades punktligheten med 1,7 procentenheter i november jämfört med oktober. Godstågens punktlighet i november, 80,2 procent, är det bästa månadsresultatet under den senaste tolvmånadersperioden.

Jämfört med november 2013 förbättrades punktligheten med 0,6 procentenheter för persontågen och med 0,1 procentenhet för godstågen.

Händelser som påverkat punktligheten negativt under månaden har bland annat varit en hastighetsnedsättning på banan mellan Vännäs och Umeå 10-17 november samt en del enskilda händelser i och kring Stockholm. Ett spår- och spårledningsfel i tunneln efter Tegelbacken 11 november och ett ställverks- och signalfel vid Flemingsberg 21 november påverkade många tågs punktlighet negativt. Obehöriga i spåret, dels vid Stockholm Central 6 november, dels vid Karlberg 29 november orsakade trafikstopp och hastighetsnedsättningar som påverkade många tågs punktlighet.