Så blev punktligheten för oktober

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. Foto: Christer Wiik

Punktligheten för oktober blev 89,9 procent för persontågen och 79,0 procent för godstågen. Punktligheten i oktober jämfört med september försämrades med 0,4 procentenheter för persontågen och med 0,7 procentenheter för godstågen. Det meddelar Trafikverket som sammanställt statistik från Trafikanalys. 

Jämfört med oktober 2014 försämrades punktligheten med 1,3 procentenheter för persontågen men förbättrades med 0,5 procentenheter för godstågen. Under månaden har en del enskilda händelser samt en del banarbeten med hastighetsnedsättningar och enkelspårsdrifter som följd påverkat tågens punktlighet.

Här kan nämnas:

  • Nedriven kontaktledning Rotebro-Upplands Väsby 26 oktober.
  • Banarbeten för Citybanan vid Stockholm Södra 1-19 oktober.
  • Nedriven kontaktledning Vätteryd-Höör 28 oktober.
  • Banarbete med hastighetsnedsättning som följd vid Älmhult 13-14 oktober.
  • Urspårning av ett persontåg i Sala 26 oktober.
  • Signalfel på sträckan Skavstaby-Blackvreten som följd av avklippta kablar, kopparstöld 3-4 oktober.
  • Banarbeten med enkelspårsdrift på sträckan Vätteryd-Höör 5-12 oktober samt 25-31 oktober.
  • Hastighetsnedsättning till sth 70 km/h på sträckan Ransta-Tillberga.

Från och med oktober 2015 publicerar Trafikanalys den officiella statistiken om persontågens punktlighet i Sverige. I och med detta införs ett nytt punktlighetsmått. Det nya måttet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och motsvarar andelen av de planerade tågen, dagen innan avgång, som ankommit till slutstationen i tid. Trafikverket har i och med att månadsstatistiken för oktober redovisas valt att anpassa sin redovisning av persontågens punktlighet i enlighet med det nya officiella punktlighetsmåttet.