En ny järnväg med i finländsk landskapsplan

Planeringsbolagets vision om järnväg i södra Finland. Foto: WSP Finland Oy

En tågförbindelse till huvudstadsregionen har länge toppat politikernas önskelista i staden Lojo i södra Finland. Landets Miljöministerium fastställde på torsdagen den nya landskapsplanen för Nyland. Med i planen finns nu järnvägen från Esbo via Lojo till Åbo och banan från Helsingfors-Vanda flygplats mot Borgå.

Planeringsbolaget Sitos vision visar dessutom hur stadsdelen Fagernäs i staden Lojo kan se ut i framtiden. Hundratals nya hus och minst 3 000 invånare. Lojo planerar nya bostadsområden bland annat i Fagernäs.

Det handlar om en så kallad etapplandskapsplan som definierar hur landskapets samhällsstruktur ska se ut i framtiden när Finlands sydligaste landsdel Nyland växer. Planen fastställer bland annat vilka områden som är centrumområden, vilka delar av Nyland som är glesbygd och var det får byggas trafikleder och eventuella järnväg. Den nya snabba järnvägsförbindelsen från Esbo via Lojo till Åbo finns nu med i planen, precis som tågbanan från Helsingfors-Vanda flygplats mot Borgå.

Källa: Finlands Radio