Förarlösa tåg inget alternativ för Helsingfors metro

Foto: Kallerna

För att titta på olika möjligheter att öka turtätheten med Helsingfors metro har operatören HST övervägt att införa förarlösa tåg. Men det alternativet har lagts på hyllan, åtminstone tills vidare, sedan det visat sig att det elektriska systemet i metrovagnarna inte går att konvertera.

Tillsvidare arbetar Siemens med projektet enligt vad som avtalats tidigare, men i förhandlingarna mellan HST och Siemens behandlas också alternativ som betyder att innehållet i projektet krymper från det ursprungligen avtalade, skriver HST. Alternativ som framförts är till exempel att endast passerkontrollsystemet förnyas, så att föraren sköter körningen av tåget på samma sätt som i dag och en så kallad halvautomatisk lösning, där tåget skulle köras automatiskt, men förarna skulle vara med och övervaka tågets funktioner, till exempel dörrarna.