Tredje stationen på Helsingfors ringbana färdigbyggd

Här byggs Vandaforsens järnvägsstation. Ringbanan kommer att fortsätta åt höger i bilden. Foto: Otto Karikoski

Den finländska huvudstadsregionens nya ringbana har fått sin tredje station. Stationen finns i Veckals i Vanda.

Byggandet fortsätter på två av fem stationer på ringbanan i Helsingfors omgivning. Veckals i Kvarnbacka tas i bruk i juli när trafiken på ringbanan börjar. Stationen finns i närheten av motorvägen Ring III och Tavastehusleden. I anslutning till den byggs också parkering för cirka 400 bilar och 84 cyklar.

Lejle och Aviapolis på ringbanan är färdiga. Kivistö station borde bli klar kring årsskiftet och flygplatsens i vår.

Ringbanan kommer att går från Vandaforsen via Helsingfors–Vanda flygplats till Dickursby, där man byter tåg. Trafikverket förutser att passagerarmängderna på de nya stationerna är kring 5 000–16 000 per dygn år 2025.

Ringbanan (tidigare Marjabanan, på finska Kehärata) är en bansträckning under byggnad från Vandaforsbanan via Helsingfors-Vanda flygplats till Stambanan. Banan är tänkt att fungera som en stadsbana (pendeltåg inom Huvudstadsregionens närtrafik) för områdena kring flygfältet, vilket är beläget omkring 20 km norr om Helsingfors.

Godstrafik planeras inte. Bansträckningen är 18 kilometer lång, varav 8 kilometer går i tunnel under flygfältets landningsbanor. I det första skedet byggs fem nya stationer, medan fyra stationer byggs i ett senare skede då markanvändningen kring dem blir tätare. Banan tas i bruk i juli 2015.

 

Källa: Helsingfors Stad