Grontmij värvar järnvägsfemma från Sweco

Foto: Grontmij

Grontmijs enhet Järnväg och Geo har rekryterat fem järnvägsspecialister från Sweco i Malmö.

– Det här innebär ett stort steg i vår strävan att stärka vår järnvägskompetens, säger Bo Munkner, Affärsenhetschef för Järnväg & Geo.

De fem nyrekryterade konsulterna, Infrid Purkovíc, Tobias Naxen, Viktor Eklund, Henrik Sörensson och Gustav Olsson, kommer från dels från gamla Vectura, bolaget som Sweco gick samman med 2013, dels från Sweco.  De har tillsammans en bred kompetens inom spår, mark, kanalisation och väg. Grontmijkoncernen som helhet har ett flertal pågående projekt inom järnväg, spårväg och tunnelbana.