Grontmij hjälper Malmö med hållbarhet

Foto: Grontmij

Med stöd av Grontmijs konsulttjänster fortsätter Malmö sin utveckling mot ett ekologiskt mer hållbart samhälle. Staden har slutit ett tvåårigt ramavtal med Grontmij till ett värde av 20 miljoner kronor. Sveriges tredje största stad satsar i sin strävan att bli världens mest hållbara tätort till år 2020 på utveckling av miljövänliga energi-, transport- och återvinningssystem.

Tillräcklig finansiering är en nyckelförutsättning för att Malmö ska nå målet. Sedan 1998 har staden fått ekonomiskt stöd av regeringen och EU för sitt arbete med övergången till ett hållbart samhälle. Grontmij kommer att hjälpa till med att ta fram ansökningar om fortsatt ekonomiskt stöd från regeringen och andra aktörer inom hållbar stadsutveckling. Under ramavtalsperioden kommer Grontmij också att nätverka för att ta fram nya policyer, program och projekt. – Det här är inte ett traditionellt konsultuppdrag utan mer av en kreativ process, där vi på Grontmij kan bidra till Malmös fortsatta utveckling till en eko-stad, säger Per-Anders Tauson, divisionschef för Energi & Elkraft på Grontmij Sverige.

Grontmij bidrar också med strategi- och konceptutveckling. – Det här kommer att samla expertis från hela vårt verksamhetsområde – energi, hållbara byggnader, vatten, järnväg och spårväg samt vägar och gator, säger Tauson. Vi är stolta över att man har sett vår hållbarhetsexpertis inom alla dessa områden och att vi får vara en del av ett så framtidsorienterat och viktigt arbete.