Här kan man bo och pendla kollektivt

Resenärer vid Malmö Central. Foto: Christer Wiik

Stockholm är den mest pendlingsbara staden i Sverige. På andra och delad tredje plats kommer Uppsala respektive Göteborg och Linköping. Det framgår av en kartläggning av hur det går att pendla med kollektivtrafiken till 21 stora svenska städer som Samtrafiken har genomfört.

Samtrafikens rapport Pendlingsbara Sverige 2014 kartlägger pendlingsmöjligheterna till de 21 orter som är störst i Sveriges alla respektive län. Totalt kan man pendla med kollektivtrafiken från 27488 kvadratmeters yta in till de 21 städerna, med maximalt en timmes resväg. Det kan jämföras med att 85 procent av Sveriges befolkning bor på mindre än 6 500 kvadratkilometer.

– Vi har en väl utbyggd kollektivtrafiken runt om i Sverige och vi vill med den här rapporten visa vilka möjligheter som finns för alla som slentrianmässigt sätter sig i bilen varje morgon, säger Gerhard Wennerström, vd på Samtrafiken.

I kartläggningen har tre faktorer vägts samman: Hur stort område runt staden kan man resa från på en timme in till varje stad? Hur många kommuner kan man resa från? Och hur långt kan man resa kollektivt till varje stad på en timme i morgonrusningen?

Uppsala toppar pendlingsbar yta runt staden. Arbetar man här kan man pendla från 2320 kvadratkilometer på en timme, vilket är nära fem gånger själva Uppsalas yta.

Stockholm tar däremot topplaceringen när det gäller hur många kommuner man kan bo i och pendla in till staden. Det går att bo i 35 kommuner runt Stockholm och arbeta i staden.

Linköping vinner när man mäter den längsta sträckan man kan pendla – om man bor i Nässjö kan man pendla 12,6 mil in till Linköping.

- I de större städerna finns jobben men ofta brist på bostäder, säger Gerhard Wennerström. Vår rapport visar att det går utmärkt att bo minst tio mil utanför 8 av de 21 undersökta städerna och samtidigt pendla in kollektivt. Det är fullt möjlig att kombinera livet på landet med jobbet i stan på många platser runt om i Sverige.

Generellt finns det ett samband mellan befolkningstäthet i varje län och pendlingsbarhet. Det kan förklara att Luleå hamnar sist i statistiken, då Norrbotten har minst invånare per kvadratkilometer i Sverige. Att det relativt sett varken går att pendla långt eller från en stor yta verkar dock inte påverka hur nöjd man är med kollektivtrafiken i Norrbotten. Enligt undersökningen Kollektivtrafikbarometern 2013 från organisationen Svensk Kollektivtrafik är nämligen invånare i Norrbotten nöjdast i Sverige med sin kollektivtrafik. 

Ranking av 21 svenska städers pendlingsbarhet

  1. Stockholm  2. Uppsala  3. Linköping  3. Göteborg  5. Västerås  6. Malmö  7. Örebro  8. Växjö  9. Halmstad  10. Kalmar  11. Borlänge  12. Eskilstuna  13. Gävle  13. Umeå  15. Karlstad  16. Jönköping  17. Sundsvall  18. Karlskrona  19. Östersund  20. Visby  21. Luleå

 

Fakta om undersökningen Pendlingsbara Sverige 2014 

  • Rapporten synar pendlingsmöjligheterna till den största tätortern i varje län, totalt 21 orter. 
  • För varje ort presenteras en nåbarhetskarta, som baseras på Riksdatabasen med hela Sveriges kollektivtrafiks tidtabellsinformation och som drivs av Samtrafiken. Varje nåbarhetskarta skapas utifrån alla tillgängliga resor med max restid en timme i morgonrusningen ondagen den 10 september och med max tre byten mellan snabbtåg, tåg, expressbuss, lokaltåg, tunnelbana, spårvagn, buss och båt. 
  • Städerna rankas baserat på tre mått:  1. Längsta sträcka man kan resa kollektivt till resepektive ort på en timme. Sträckan är bilvägen mellan de två orterna mätt med Google Maps.  2. Pendlingsbar yta är ett mått på uppsamlingsområdet för en timmes pendling runt varje ort mätt i kvadratkilometer.  3. Antal kommuner där det finns minst en hållplats att resa från enligt nåbarhetskartan. Måttet ger en indikation på hur många orter man kan bo på och samtidigt pendla till jobbet i länets största stad. 
  • Nåbarhetskartorna har genererats med ett kartverktyg från företaget Hacon, som bland annat används på Norrlandsresan.se. Verktyget är fritt att använda för vilken ort som helst i Sverige.