Intensiva banarbetsveckor på Österlenbanan

Ystad station. Foto: Wikipedia/Jorch

Under vecka 40 ska 3 000 sliprar bytas ut på Österlenbanan mellan Ystad och Simrishamn. En arbetsstyrka på 60 personer och en rad spårgående arbetsfordon jobbar dagtid mellan ungefär klockan 9 och 15. Resenärerna får åka buss i stället för tåg.

Även under vecka 42 arbetas det på Österlenbanan, också då med tågstopp. – För att störa tågtrafiken så lite som möjligt samlar vi ihop allt som behöver göras till banarbetsveckor. Förutom att byta sliprar gör vi underhållsarbete på sex järnvägsövergångar och en del andra mindre jobb. När vi är klara kan vi ta bort en hastighetsnersättning och förhoppningsvis får vi färre akuta fel framöver, säger Trafikverkets projektledare Ebbe Hansson.

Arbetet pågår dagtid måndag till fredag. Det är på sträckan mellan Köpingebro och Tomelilla som 3 000 uttjänta sliprar ska bytas i nästa vecka. Samtidigt görs tre järnvägsövergångar vid. Vecka 42 görs arbetet med resterande tre järnvägsövergångar.

– Det här innebär att Pågatågen åter kommer att kunna köra i full hastighet, vilket givetvis förbättrar punktligheten. Vi är väldigt glada över Trafikverkets planering, att med stor bemanning få jobbet gjort så snabbt som möjligt. Det innebär att våra kunder påverkas under kort tid och att de får punktligare tåg så fort som möjligt, säger Magnus Andersson, Skånetrafikens tågchef.

Under de tider sträckan Ystad-Simrishamn är avstängd får resenärerna åka buss i stället. En buss går direkt Ystad-Simrishamn i båda riktningarna och en buss kör via mellanstationerna. Information finns i Skånetrafikens Reseplanerare och på Skånetrafikens hemsida, skanetrafiken.se.