Explosivt växande urbanisering diskuteras i Berlin

Foto: Innotrans

Det är knappast någon överdrift att påstå att den globala järnvägsindustrin samlas vid öppnandet den 23 september på InnoTrans 2014 i den tyska huvudstaden. Över 1 000 högt uppsatta personer från Tyskland och andra länder som representerar transportbranschen, politik och vetenskap förväntas närvara vid öppningsceremonin på denna världens ledande fackmässa för banteknik för transport i Berlins Palais von Funkturm. Utöver EUs transportkommissionär Siim Kallas och Tysklands Minister för Transport och Digital infrastruktur Alexander Dobrindt, andra transportministrar och ledande befattningshavare som företräder järnvägssektorn, kommer ledande företag och operatörer från hela världen också att delta i evenemanget.

- Järnvägen har potential att bli den digitala tidsålderns transportsätt nummer ett. I de kommande åren måste nämligen järnvägarna moderniseras ytterligare. Allt som för närvarande är tekniskt möjligt och finns på marknaden visas av branschen på InnoTrans, säger Alexander Dobrindt inför mässan.

Siim Kallas och Alexander Dobrindt kommer att hålla var sitt öppningsanförande. Direkt efter de två politikernas tal startar en paneldiskussion med titeln "Urban och Regional Transport". Temat sätter fokus på frågan om hur branschen kan möta den växande urbaniseringen i en global skala med oumbärliga, nya och innovativa mobilitetslösningar.

En ökad befolkningskoncentration till större tätorter och utflyttning från glesbygden kommer att ställa nya krav på framtida trafikförsörjning. Trängseln kommer att tillta i städer och den urbana trafiksituationen kommer att vara en nyckelfråga mellan olika städer som konkurrerar om attraktiva etableringar och välutbildad arbetskraft.

Trafikforskare diskuterar även andra överraskande scenarier som kan vara tänkbara i de mest utvecklade länderna. Ökade möjligheter att distansarbeta genom digitaliseringen, trängsel i trafiken, dåligt fungerande kollektivtrafik och dyra levnadsvillkor i städernas centrala delar skulle också kunna skapa en mottrend i att folk flyttar från storstäderna. Vad skulle det betyda för den spårbundna trafiksektorn?

Bland paneldiskussionens deltagare kan nämnas Deutsche Bahns vd, Dr. Rüdiger Grube, Tetsuro Tomita, VD för East Japan Railway Company och Jürgen Fenske, Tyska transportförbudets ordförande.  Paneldiskussionens höga nivå dokumenteras också genom övriga deltagare, däribland Henri Poupart-Lafarge, VD för Alstom Transport, Dr. Lutz Bertling, ordförande för Bombardier Transportation, och Dr Jochen Eickholt, VD för Siemens Division Rail Systems.

Källa: Innotrans