Göteborgs Spårvägar förbereder för lövhalka

Spårvagn i höstlandskap utanför Chalmerstunneln i Göteborg. Foto: Christer Wiik

Nu är det dags att rusta inför hösten. För Göteborgs Spårvägar innebär det att förbereda sig inför den så kallade ”lövhalkan” vilken beräknas börja i mitten av september.

Löv består bland annat av cellulosa och proteiner i form av äggviteämnen. När de fuktiga löven hamnar på marken och krossas frigörs äggviteämnena vilket gör rälsen mycket hal. Detta kan ha stor påverkan på bromssträckan för spårvagnen. När det är halt kan man räkna med att bromssträckan kan bli upp till dubbelt så lång som vid torr räls.

Ett viktigt hjälpmedel för våra förare under lövhalkan är den sand som finns på samtliga spårvagnar och som används vid inbromsning på halt underlag. Under lövhalkeperioden är det därför viktigt att servicepersonal i vagnhallarna är noga med att fylla spårvagnens sandbehållare. Dessutom finns det möjlighet Göteborgs Spårvägars servicebilar att, vid behov, komplettera med sand då vagnen är i trafik.

Inför varje lövhalkeperiod informeras samtliga förare om rätt körsätt vid lövhalka vilket innebär att sanda vid behov, hålla avstånd och att vara extra uppmärksam. När det är riktigt halt kan det behövas sandas både vid inbromsning och då spårvagnen ska starta.

Dragan Sinik är en av instruktörerna hos Göteborgs Spårvägar som finns behjälplig för råd.

– Många förare, speciellt nya som inte har upplevt lövhalkan tidigare, kan känna visst obehag inför lövhalkan och då är det viktigt att stötta dessa på ett bra sätt. Vi instruktörer följer alltid med nya förare ute i trafiken i början av lövhalkeperioden för att komma med konkreta råd, säger Dragan Sinik.

Dragan vill också ge ett råd till allmänheten

 – Tänk på att spårvagnar generellt har en lång bromssträcka och att denna ökar då det är halt i spåren, var försiktiga och uppmärksamma när ni rör er i trafiken!

Under lövhalkan sopas spåren regelbundet av ”Borst-ERIK”, spårvägens egna städbil. ”Borst-ERIK” är ett specialanpassat fordon som kan köra både på väg och på räls. Under bilen finns borstar som kan sänkas ner på rälsen och sopa bort löv, men även övrig smuts, grus och stenar som har en tendens att fastna i spåren.

Källa: Göteborgs Spårvägar