Plattforms-utbyggnad på sträckan Umeå-Lycksele

Järnvägen i Tvärålund, Vindeln kommun. Foto: Trafikverket

En ny 80 meter lång plattform byggs nu på driftplatsen i Tvärålund i Vindelns kommun för resandeutbyte med de persontåg som går på sträckan Lycksele - Umeå Östra.

Bygget påbörjades den 1 augusti 2014 och beräknas färdig till den 30 september 2014. Det finns goda möjligheter att plattformen blir klar tidigare. Tågoperatören Norrtåg kommer att börja stanna i Tvärålund så snart det är möjligt.