Kritiken mot Kaliforniens tågplaner ifrågasätts

3D-rendering av den föreslagna höghastighetssträckan. Bild: California High-Speed Rail Authority

Cathleen Galgiani, en Kalifornisk politiker, kritiserar den rapport som ifrågasätter järnvägsbyggets finansieringsplan. Kaliforniens lagstiftande analytiska råd gick häromdagen ut med varningen att statens stöd kanske endast räcker till det första segmentet av den planerade höghastighetsbanan. - De är okvalificerade att ge en omfattande analys på ett komplext projekt som delstaten har arbetat på under femton års tid, sade Cathleen Galgiani, författaren till det förslag som godkände banbygget, om det lagstiftande rådet.

Cathleen Galgiani försvarade projektplanen och påpekade att den till en början kommer att knyta samman större befolkade områden med sträckor för lägre hastigheter, och att höghastighetstrafiken kommer senare. Hon menade även att deras rapport var full med inkorrekt och missledande information, irrationella åsikter och felaktiga slutsatser.