Nu måste de baltiska länderna komma överens

Förslag till sträckning av järnvägskorridoren Rail Baltica. Karta: Wikipedia

Deadline för EU:s första finansieringsrunda för den planerade snabbjärnvägen genom Baltikum till Polen, Rail Baltica, är satt till september 2014. Innan dess måste de berörda länderna komma in med en gemensam detaljerad plan om hur projektet ska genomföras. I annat fall riskerar projektet att mista sitt EU-stöd.

Planerna på att bygga en snabbtågsförbindelse mellan Polen och de baltiska länderna har sett några framsteg sedan förra året, men den stora stötestenen är just nu Litauens krav på att linjen också ansluter till landets huvudstad, Vilnius.

Pavel Telička, en företrädare för Europeiska kommissionen, har nyligen uttalat att han inte förstår Litauens nyligen väckta opposition till den ursprungliga Rail Baltica planen, som skulle ha anslutning tilll Kaunas, landets nästa största stad, cirka nio mil väster om Vilnius. Den ursprungliga planen godkändes av samtliga medlemsstater, inklusive Litauen, påstår Telička.