Bombardier i samverkansavtal med Mälardalens högskola

Samverkansavtalet undertecknades av Karin Röding, rektor för MDH och Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden.

Bombardier har slutit ett samverkansavtal inom utbildning och forskning med Mälardalens högskola.

Avtalet med Mälardalens högskola (MDH) som har campus i Västerås och Eskilstuna banar väg för ett utökat och fördjupat samarbete inom forskning, examensarbeten och andra utbildningsinsatser.

Samverkansavtalet, som undertecknades av Karin Röding, rektor för MDH och Klas Wåhlberg, vd Bombardier Transportation Sweden, stärker också Bombardiers ställning som potentiell arbetsgivare bland MDH:s 13 000 studenter. Med civilingenjörs- och teknikprogram som fokuserar på inbyggda system, innovation och produkt- och systemimplementering är MDH en viktig partner för Bombardier.

- För oss som högteknologiföretag med 2 000 medarbetare i Mälardalen är det här avtalet viktigt. I en tid då regional integration, effektiva transporter och hållbar mobilitet prioriteras har det också stor betydelse för Mälardalen som region, säger Klas Wåhlberg.

Bombardier samverkar med universitet och högskolor runtom i världen. Sådana kontakter är ett viktigt inslag i Bombardiers dialog med samhällets intressenter och erbjuder en arena för erfarenhetsutbyte mellan akademi och näringsliv samtidigt som de uppmuntrar teknikspridning och kompetensutveckling.