Nytt bostadsområde intill järnvägsstationen i Hjärup

Jakriborg är en stadsdel i Hjärup, Staffanstorp kommun. Foto: Wikipedia

Skanska har träffat en överenskommelse med Staffanstorps kommun om att utveckla ett nytt bostadsområde intill järnvägsstationen i Hjärup, mellan Malmö och Lund. I området planeras för 700 bostäder samt handel, service och förskolor. 

Hjärup, med cirka 5 000 invånare, ligger intill järnvägen på bekvämt pendelavstånd till både Lund och Malmö. Här har Skanska tidigare haft en betongfabrik men sedan den lades ned har den 26 hektar stora tomten stått oanvänd. Genom överenskommelsen med Staffanstorps kommun inleds nu en detaljplaneprocess i flera steg för området där de övergripande strukturerna för området ska arbetas fram. Först ut i processen ligger bostäderna där detaljplanearbetet förväntas kunna inledas före årets utgång.

Hjärup består idag huvudsakligen av villabebyggelse på den östra sidan av järnvägen. På den västra sidan om järnvägen finns idag bostadsbebyggelse enbart i form av konceptstaden Jakriborg, i gammal Hansa-stil.

– Med sitt fantastiska läge nära järnvägsstationen kommer den nya stadsdelen Västerstad att ge Hjärup såväl tillväxt som ett ökat underlag för kommersiell service. Vi ser fram emot att se ett spännande område med blandad bebyggelse växa fram. Dessutom gläds vi åt att förutsättningarna för tågtrafiken till och från Hjärup förbättras med den utbyggda och nedsänkta stambanan, säger Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Utvecklingen av det nya bostadsområdet kommer att ske parallellt med utvecklingen av järnvägen. Trafikverket planerar att utöka från två- till fyrspårstrafik och även sänka ned järnvägsstationen för att undvika störningar för närboende.