Klart för stationen i Rosengård

Foto: Kasper Dudzik

Malmö får en ny station i och med byggnationen av stationen Rosengård. Den ska utgöra en av hållplatserna i den kommande Malmöringen som ska trafikera kontinentalbanan och Citytunneln med Pågatågstrafik.På så sätt ska stadens västra och östra delar knytas tätare samman och fler Malmöbor ges enkel tillgång till regiontrafiken.Första delen av stationen kommer ligga på södra sidan av Amiralsgatan, men planeras växa till även den norra delen. Tillgänglighet för cykel och gångtrafikanter har prioriterats och i planerna finns bland annat cirka 400 cykelparkeringar.Stadsbyggnadsnämnden beslutade under onsdagens möte att bevilja bygglovet.

 – Stationen är viktig för utvecklingen av Rosengård och vi hoppas att ett center med nya spännande verksamheter utvecklas runt den, säger Carina Svensson (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.