Tunnelgenomslag i projekt Cityringen

Tunnelgenomslag vid Nuuks Plads i projekt Cityringen i Köpenhamn. Foto: Lene Skytthe

Bygget av Cityringen i Köpenhamns Metrosystem är i full igång. Ett viktigt framsteg skedde i början av mars då tunnelborrmaskinen Nora bröt sig igenom till en av de nya stationerna i Cityringen-projektet, Nuuks Plads vid Nørrebro.

Metroprojektet Cityringen ska vara klart december 2018 och hela ringen kommer att få sjutton underjordiska stationer, däribland en station vid Köpenhamns centralstation, Hovedbanegården, som tidigare inte har haft Metrokoppling. Förutom Cityringen skall även Köpenhamns Metro förlängas ut till hamnområdet, Nordhavn, där två nya stationer skall uppföras, Orientkaj respektive Nordhavn.