ABB kraftsätter kollektivtrafik i Brasilien

Foto: ABB

ABB har tagit hem en order på transformatorstationer från Companhia de Concessões Rodoviárias Group. CCR är ett av de största privata infrastrukturkonglomeraten i Latinamerika och de kontrakterar nu ABB för kraftsättning av nybyggda snabbtransportlinjer i Salvador-regionen i Brasilien.

Projektet ska stärka transportsystemet genom att ansluta citykärnan i Salvador de Bahia med området Aguas Claras (utbyggnad av linje 1, 17,6 kilometer) och vidare till kuststaden Lauro de Freitas, förbi Salvador International Airport (Linje 2, 24,2 kilometer). De nya linjerna med totalt 22 stationer ska också tillhandahålla snabba transporter till Fonte Nova Stadium, en av huvudarenorna för fotbolls-VM 2014.

I projektet ingår att ABB ska leverera två primära transformatorstationer, 17 distributionstransformatorer, 7 små substationer för järnväg och en 32 kilometer lång mellanspänningsring för linjeutbyggnaden.

Andra nyckelprodukter i projektet är mellan- och lågspänningsställverk för växelström, AC-generatorer, likriktare, likriktartransformatorer samt skydds- och övervakningssystem. ABB ska ansvara för konstruktion, tillverkning, leverans, installation och idriftsättning och projektet ska enligt plan vara slutfört 2016.