Axelräknare införs på Drammenbanan

Principskiss på en axelräknare. Copyright: Jernbaneverket

Den 10 februari införs axelräknare på sträckan Sandvika-Asker på Drammenbanan.

Axelräknare är en induktiv, elektromagnetisk spole, som räknar antalet axlar som passerar in och ut ur en spårsektion. Det är första gången som tekniken används på en högtrafikerad sträcka i Norge och enligt Jernbaneverket kommer denna teknik innebära färre signalfel och därmed ökad punktlighet i tågtrafiken.