Ny vice vd hos Motala Train

Petri Mustajärvi är ny vice vd på Motala Train. Foto: Motala Train

Petri Mustajärvi har utsetts till ny vice vd och operativ chef på Motala Train. Han ska leda arbetet med att omstrukturera bolaget för att säkerställa leveranserna för Motala Trains orderstock.

 Genom sina tidigare arbeten inom branschen är Petri Mustajärvi väl förtrogen med vilka krav som ställs på leverantörer till tågindustrin.

-  Jag har de sista sju åren varit vd på tre olika mekaniska verkstäder som huvudsakligen varit underleverantörer till tågbranschen genom tillverkning och leverans av mekaniska komponenter till bland andra Bombardier, Dellner Couplers, Euromaint Rail och Motala Train.

Petri Mustajärvi har också aktivt arbetat med certifiering av svetsning av tågkomponenter.

Han är civilekonom i grunden och har tidigare arbetat som revisor och redovisningskonsult på Ernst & Young och som finans- och ekonomichef inom bil- och läkemedelsindustrin.

Hans tidigare arbetsgivare har bland andra varit Lear Corporation, Cerbo Group och Titech System (ingår i Binar Group).

-  Petri Mustajärvis profil passar vår verksamhet utmärkt. Hans erfarenhet och kompetens säkerställer att Motala Train kommer att utvecklas enligt vår affärsplan, säger Martin Linde, tf vd för Motala Train.