Bombardier levererar till San Francisco

Illustration: Bombardier

Bombardier har fått en order på ytterligare 365 tunnelbanevagnar från San Francisco Bay Area Rapid Transit District (BART). Tågen får en mängd avancerade funktioner, bland dem utrymme för cyklar i alla vagnar.

 Ordern är värd 639 miljoner dollar och ingår i ett ramavtal som slöts i juni 2012. Bombardier har nu definitiva order från BART på 775 vagnar med ett sammanlagt värde av 1,5 miljarder dollar.

De nya tågen, enligt konceptet “Fleet of the Future”, får helt ny interiör med fler säten för äldre och personer med funktionsnedsättning och utrymmen för rullstolar och barnvagnar samt cykelställ i varje vagn. Andra nyheter är bättre informationsskyltar exteriört och interiört, fler dörrar för snabbare ombord- och avstigning, bättre belysning och energieffektivt drivsystem.

Tågen monteras vid Bombardiers fabrik i Plattsburgh, New York. Driv- och styrsystemen har utvecklats inom Power Propulsion & Controls i Västerås och levereras från anläggningen i Pittsburgh.

Inom Bombardier har enheten Design for Environment i Västerås, som ansvarar för all miljöanpassad konstruktion inom koncernen, haft huvudansvaret för att vagnarna vid alla företagets leveranser tillgodoser krav på inre och yttre miljö. Även andra specialistenheter inom Bombardier i Sverige, för akustik, passagerartillgänglighet och energiförbrukning, har engagerats i projektet.

Bombardier har levererat tunnelbanetåg till ett stort antal städer runtom i världen, bland dem Boston, New York, Montreal, Toronto, Mexico City, London, Paris, Berlin, Delhi, Shanghai och Stockholm. I maj 2013 fick Bombardier en beställning från Trafikförvaltningen vid Stockholms Läns Landsting värd 5,1 miljarder kronor på en ny generation kapacitetsstarka och energieffektiva tunnelbanetåg till Röda Linjen. Tågen konstrueras vid Bombardiers anläggningar i Västerås i nära samverkan med kunden.