Euromaint tar hem tioårigt underhållsavtal

Foto: Euromaint Rail

Tågkompaniet har givit Euromaint i uppdrag att fram till 2024 utföra underhållet på fordon som körs av Tågkompaniet för X-trafiks räkning.

Under hösten vann Tågkompaniet det sammanhållna operatörs- och underhållskontraktet för X-trafik och har nu utsett Euromaint till underhållspartner för de Reginatåg som ingår i trafiken. Underhållet kommer att utföras vid Euromaints verkstad i Gävle från och med trafikstarten den 15 juni 2014.

- I samarbetet kring Tåg i Bergslagen har vi tillsammans med Euromaint utvecklat en god dialog och god förståelse i alla led för hur vi ska arbeta för att uppnå bästa möjliga resenärsnytta. I det nya samarbetet kring X-trafik tar vi nästa steg genom att föra in en hel del nya idéer som kommer att styra verksamheten mot målet bättre tillgänglighet till lägre kostnad, säger Håkan Jarl, trafikchef på Tågkompaniet AB.

Euromaint har under de senaste åren fått allt fler underhållskontrakt avseende Reginatåg. Bland annat påbörjade Euromaint i mitten av december underhållet av de tåg som trafikerar sträckan Sala – Linköping.

Kortfakta uppdraget och Euromaint i Gävle

  • Antal tåg: 6 st
  • Modell: Regina X50
  • Antal spår i verkstaden: 8 st                                 
  • Antal medarbetare i Gävle: 43 st     
  • Kunder: Tågkompaniet, SJ, Green Cargo, Hector Rail
  • Tjänster: Underhåll av vagnar och lok