Stadler grundar nya dotterbolag

Stadlers KISS-tåg för ryska-tågoperatören Aeroexpress. Foto: Stadler

Stadler Rail förstärker företagets växande tjänstesektor. Underhåll konsolideras med hjälp av nya dotterbolag. Den nuvarande avdelningschefen, Jürg Gygax, blir vd. Stadlers produktionsanläggningar i Szolnok, Ungern (transport och tillverkning), Winterthur (boggi produktion) och Biel (gjutstål) integreras i den nya komponentavdelningen. Dessa förändringar innebär att Stadler Rail Group kommer att bestå av fem avdelningar från och med 2014. Peter Spuhler kommer att ta över den schweiziska filialen, som består av fabrikerna i Bussnang och Altenrhein.

Genom nyförvärv, upphandling och inköp av Voith järnvägstjänster i Nederländerna har Stadler Rail haft möjlighet att ytterligare utveckla tjänstesektorn under de senaste månaderna. Företaget ser i framtiden extra potential på detta område. Utvidgningen till fem divisioner medför, enligt företagsledningen, att enskilda affärsområden kan hanteras på ett mer målinriktat sätt.