Thyssenkrupp måste kompensera Deutsche Bahn

Thyssenkrupp tvingas betala ersättning till Deutsche Bahn. Photo: ThyssenGroup

Den ekonomiskt tyngda tyska ståljätten Thyssenkrupp har dömts till att betala Deutsche Bahn en ersättning på 150 miljoner dollar för att ha grundat en så kallad ”rälskartell”.

Tidningarna Handelsblatt och Süddeutsche Zeitung rapporteraratt båda parter hade enats om ersättningens storlek i domstolen. Varken DB eller ThyssenKrupp ville kommentera uppgifterna.

För ungefär två år sedan avslöjades kartellen av tyska statliga kontrollorganet Bundeskartellamt. ThyssenKrupp och sju andra företag, inklusive österrikiska Voestalpine, hade i all hemlighet kommit överens om att införa orimligt höga priser för järnvägslinjer och för deras underhåll och därigenom orsakat Deutsche Bahn avsevärda ekonomiska förluster. Under tio år - från 2001 till 2011 – hade den för övriga branschen obekanta kartellen berikat sig på pendlarnas, privatföretagens och järnvägsindustrins bekostnad.

Ersättningen som betalas av Thyssenkrupp kommer att investeras direkt i flera järnvägsprojekt och därmed kommer den i slutändan att gynna passagerare och skattebetalare. Under tiden tvingas ThyssenKrupp att avyttra sina två största stålverk i Alabama och Brasilien.