Veolia Transport satsar på utbildning

Foto: Veolia

Syftet med utbildningen är att alla ska få upp ögonen för vilka rättigheter barn har. Det handlar också om att sprida en kunskap om att det måste finnas utrymme för flexibilitet när personalen hamnar i situationer som går utanför ramarna.Utbildningen är ett pilotprojekt som testas för just Krösatåg Sydost. Tanken är att den efter utvärdering ska användas inom andra verksamheter på Veolia Transport.

 – Vi ska inte sticka under stol med att det har varit problem i branschen och att det tyvärr händer då och då att barn blir avslängda från tåg och bussar för att de saknar biljett. De ansträngningar som branschen har gjort har inte räckt till för att skapa en trygghet för barn som reser ensamma. Därför gör vi nu den här nysatsningen, säger Ted von Knorring, projektledare på Veolia Transport.

– Det är en knapp månad kvar till start och nu har vi verkligen ett gyllene tillfälle att lyfta den här frågan ytterligare. Vi vill berätta för våra kommande resenärer att det här har vi gjort för att säkra att det ska vara tryggt att resa med oss oavsett om man är barn eller vuxen. Vi har en väletablerad värdegrund inom Veolia Transport. Genom att addera en utbildning om Barnkonventionen förstärker vi detta ytterligare.