Balfour Beatty Rail bygger järnväg i Kirunagruvan

Foto: LKAB

Balfour Beatty Rail AB, järnvägsentreprenören som bygger, förbättrar och underhåller nordisk järnväg, meddelar att företaget har fått en beställning av byggkoncernen Veidekke Entreprenad avseende spårbyggnation för tre tappgrupper i gruvan i Kiruna. Slutkund är LKAB.

Veidekke Entreprenad har fått ett större uppdrag att utföra mark- och betongarbeten för tappgrupperna. Balfour Beatty Rails  beställningen omfattar totalt 1000 meter spår vilket avser en spårbyggnation om ca 2000 meter räls. Det är tre tappgrupper som ska få en spåranläggning i den nya Kirunagruvan, 1365 meter under jord. Spårarbetena kommer att utföras  med kort räl, de mäter 20 meter och det beror på att materialet behöver fraktas ned i gruvan på ett optimalt sätt.

Arbetena kommer att utföras mellan november 2013 och november 2014 för att helt stå färdiga vid årsskiftet 2014-2015. Kontraktet omfattar även en option för spårarbeten för en fjärde tappgrupp, detta arbete om optionen löses ut kommer att utföras under 2015 eller senare.

 Byggnationen av den nya järnvägsanläggningen på transportnivå 1365 meter under jord ingår i LKABs investering ”KUJ 1365” som är beräknad till en totalkostnad på 12,5 miljarder kronor och som togs i bruk under 2013. När anläggningen står helt färdig  kommer fjärrstyrda malmtåg transportera malmen från störtschakt till krossning, varefter den uppfodrad med stora malmhissar ca 1,4 km vertikalt upp till förädlingsverket ovan jord.

 Balfour Beatty Rail ABs Direktör, Försäljning och Projekt, Mikael Thorslund kommenterar tilldelningen:

- Det är glädjande att vi fått  förtroendet att få vara med i ett av Sveriges största industriprojekt på uppdrag av Veidekke Entreprenad. Det blir vårt andra  uppdrag för slutkund LKAB i. Att bygga spåranläggning i en unik miljö som en gruva kommer att kräva ett arbetssätt som både uppfyller kundens och våra egna höga säkerhetskrav” avslutar Mikael Thorslund.