Seminarium om multimodala transporter

Foto: Peter Lydén/Green Cargo

De multimodala transporterna har fått ökat fokus i Norden och Europa i övrigt. Samhällets krav på miljöeffektivitet driver fram ett ökat utnyttjande av de möjligheter som de multimodala systemen erbjuder. CSCMP och Logistikföreningen Plan bjuder nu, tillsammans med Logent som sponsor, in till ett seminarium den 29 oktober i Stockholm. för att diskutera, nätverka och utbyta erfarenheter kring detta högt aktuella ämne.

Seminariet är uppbyggt på presentationer från några av de ledande personerna inom sina respektive områden. Förutom presentationer finns möjlighet att ställa frågor och medverka i en diskussion om utvecklingen för multimodala transporter. Detta kommer att ske i en interaktiv dialog mellan både föreläsare och deltagare.

Seminariet leds av John Landborn, Ordförande CSCMP, AB Jolares och Carl-Axel Eriksson, Fd ordförande CSCMP, Logent AB.

 

För mer info:

www.plan.se/evenemang/Multimodala_transporter.htm