Lokförare lär sig ecodriving

Lokförare på Haparandabanan. Foto: Trafikverket/Arkivbild

Vid VTI:s monter på Nordic Rail så berättar organisationen om hur lokförare lär sig att köra energieffektivt och vilka miljövinster som finns att tjäna.

 

– Besparingar genom att köra tåg energieffektivt är i dag mycket aktuellt hos alla tågoperatörer i Sverige, säger Georg Abadir Guirgis på VTI. Vissa operatörer utbildar redan sina förare teoretiskt i energieffektiv körning. Tester i verklig trafik visar en möjlig energibesparing på 16 procent efter det att lokförare har genomgått sin utbildning. Men det behövdes en tågsimulator för att samla in korrekt data. Därför har VTI utvecklat en simulator där man har full kontroll på mätdata och där betingelserna är lika för alla förare.  Georg Abadir Guirgis har skrivit en masteruppsats om utbildning och träning för lokförare i energieffektiv körning. En studie som är gjord i VTI:s simulatormiljö.  Resultat visar att utbildning i energieffektiv körning i kombination med 30 minuters simulatorträning ger en total energibesparing på ungefär 24 procent. – Resultaten talar för att det finns outnyttjad potential för tågsimulatorer i den svenska lokförarutbildningen både för att träna och för att utvärdera effekter av utbildningsinsatser, säger Georg Abadir Guirgis.