Branschen vill undvika nytt vinterkaos

Foto: Kasper Dudzik

Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd samlade företrädare för järnvägsbranschen till en genomgång av förberedelserna inför vintern, där var och en fick avrapportera vad de gjort och vad de kommer att göra för att undvika ett nytt vinterkaos. 

Infrastrukturministern har starka skäl för att följa utvecklingen hos alla parter som i dag är involverade i tågtrafiken. Det är många, då järnvägen har en komplex teknik och en komplex organisation. Det gjorde forskare Ulli Juntii, Luleå Tekniska universitet, inledningsvis alla uppmärksamma på . Det blev en genomgång som präglades av ödmjukhet inför en ny vinter med snö och kyla. De olika aktörerna verkar vara väl förberedda. I alla fall betydligt mer rustade än de var för tre år sedan. Det som direkt kan beröra resenärerna är att tågtrafiken kommer att reduceras av Trafikverket när vintern slår till hårt. Skånetrafiken har goda erfarenheter från tidigare reduceringar. Både SJ och Arlanda Express har planer färdiga för att hantera en reducerad trafik.

Jernhusen meddelade att inga resenärer ska behöva stå framför låsta stationsdörrar när ett tåg är sent. SL:s ledning ska ”dammas av” genom att de ska ut i verkligheten och se hur det fungerar.

En nyhet är att Trafikverket inför två tidsbegrepp: En tidsangivelse som anges som ”Prel. tid” är en prognos som kan komma att ändras. När ”Ny tid” annonseras bygger den på en faktisk planering.

Catharina Elmsäter-Svärd slog fast att ett tåg är försenat så fort inte tidtabellen hålls. Hon är neutral till hur bolagen redovisar förseningar. Huvudsaken är att redovisningarna utgör bra mått för produktionen.

Det råder samstämmighet om att information till resenärerna är av största betydelse. SJ har infört en trafikledning som enbart hanterar kundfrågor. Tidigare har trafikledarna splittrats mellan olika uppgifter. 

Störningar på södra stambanan ska bli lättare att åtgärda när Östgötatrafiken nu slutar med att köra tomma tåg ned till Helsingborg för underhåll och reparation. En ny depå i Boxholm invigs i dagarna. En liknande förbättring är att Norrtåg skaffat sig en egen hjulsvarv så att de inte behöver köra tomma tåg från övre Norrland ned till Tillberga utanför Västerås.

Att notera är att ingen krävde ökat anslag av skattemedel. När resursfrågor kom upp hänvisade generaldirektör Gunnar Malm till prioriteringsprocessen. Det framkom även att det lär dröja innan banan Västerås-Fagersta får ny räls.

Idégruppen ”Vi Resenärer”, som sedan 1993 bevakat utvecklingen inom kollektivtrafiken med utgångspunkt från konsumentens/resenärens önskemål, ser på mötet ur ett resenärsperspektiv och frågar sig hur dessa reduceringsplaner är framtagna. Har man lyssnat på pendlarna och i övrigt tagit in synpunkter från resenärerna? Om inte Trafikverket möter något motstånd menar man att risken är stor att onödigt många resenärer kommer i kläm.

Vi Resenärer menar att ett rimligt krav är att tågbolagen tvingas sätta in tidtabellslagda ersättningsbussar vid reduceringar i tågtrafiken i samarbete med Swebus, Netbus m. fl. Under de senaste vintrarna har vägarna klarat sig bättre än järnvägarna, varför man anser att expressbussar är ett alternativ till tågen.