Varbergstunneln förstärker Västkustbanan

Västkustbanan kommer att gå i en cirka 3,1 km lång tunnel under centrala Varberg. Skiss: Trafikverket

Som en del av arbetet med dubbelspårsutbyggnaden av Västkustbanan byggs en 3,1 kilometer lång tunnel i Varberg. Dubbelspåret ska förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och bidra till att fler godstransporter sker via järnväg.

I dagsläget är drygt 85 procent av Västkustbanan utbyggd med dubbelspår.  En 7.5 kilometer lång sträcka i anslutning till Varberg återstår. I slutet av mars i år gav regeringen klartecken för en tunnel samt dubbelspårsutbyggnad på den 7,5 kilometer långa sträckan Varberg-Hamra.

- Dubbelspåret skapar förutsättningar för en ökad punktlighet, ökad turtäthet, en ökad kapacitet samt en höjd hastighet som förkortar restiden för pendlare. Dubbelspåret bidrar även till en högre trafiksäkerhet eftersom tidigare plankorsningar mellan väg och järnväg ersätts av broar eller vägportar, säger Malin Odenstedt Lindhe, projektledare på Trafikverket.

Västkustbanan kommer att gå i en cirka 3,1 km lång tunnel under centrala Varberg, varav 2,8 kilometer är bergtunnel och 300 meter betongtunnel. I samband med tunnelbygget byggs även en ny station 150 meter från Varbergs nuvarande stationsbyggnad. Stationsplattformarna kommer att vara nedsänkta i ett betongtråg som ansluter till betongtunneln.  En ny godsbangård tillkommer också vid Getterön.

Tunneln tas i trafik år 2024

Projektet beräknas kosta 2,9 miljarder kronor enligt 2009 års prisnivå. Planerings- och projekteringstiden pågår mellan 2013 och 2018. 2019 tas det första spadtaget till den nya tunneln, som tas i trafik år 2024. Arbetena startar med att bygga den nya godsbangården vid Getterön för att kunna flytta undan godstrafiken från den nuvarande bangården.

- För att uppnå målet med förbättrade pendlingsmöjligheter i regionen är det viktigt att stationen ligger kvar centralt i Varberg där det bor mycket människor nära stationen. För att inte få stora miljöproblem med ett dubbelspår genom staden samt bli av med barriären som järnvägen utgör mellan staden och havet väljer vi att bygga en tunnel, säger Malin Odenstedt Lindhe.