NCC tror på stora infrastruktursatsningar i Norge

Foto: NCC

Den norska staten satsar väldigt mycket på väg och järnväg för närvarande. Stora projekt ligger i pipeline och satsningarna på området väntas ligga fast oavsett utgången i det stundande valet i landet i september.

Det säger Håkon Tjomsland, affärsområdeschef för NCC Construction Norge, till Nyhetsbyrån Direkt.

"Tidigare har man kanske upplevt att prioriteringar och investeringar har ändrats efter ett regeringsskifte, men det råder en så pass samlad uppslutning om att investera i väg och järnväg i Norge, så den satsningen kommer att upprätthållas oavsett vem som kommer att styra Norge framöver", säger han.

Vägverket i Norge har satsade i storleksordningen 25 miljarder norska kronor 2012 på nyinvesteringar i väg, något som nu ska fördubblas till 50 miljarder årligen. Till det kommer en stor eftersläpning av vägunderhållet i landet.

"Det kommer att vara stora investeringar i väg under lång tid framöver. Det samma gäller utbyggnaden av järnväg i Norge. Vi har en fördubbling eller kanske en tredubbling av nyinvesteringarna på det området", säger Håkon Tjomsland.

I pipeline i Norge ligger bland annat järnvägsprojektet Fallobanen med höghastighetståg in till Oslo söderifrån. Totalt handlar det om kontrakt till ett värde av 12 miljarder norska kronor. Det första kontraktet, där byggbolagen nu tävlar om att få räkna på jobbet, är värt 6-7 miljarder.

"Det kommer att vara den stora satsningen på infrastruktursidan i Norge i flera år framåt. Kontraktskrivningen för de största jobben på Follobanen ska enligt plan ske i maj eller juni 2014", säger Håkon Tjomsland.

Till det kommer in- och utfarter till Oslo samt ett förhållandevis dåligt utbyggt vägnät i resten av Norge.

"Det kommer ut nya miljardprojekt om inte veckovis så i varje fall varje månad framöver", säger Håkon Tjomsland.

Stora satsningar för med sig en ökad konkurrens och NCC:s största konkurrenter på området är Skanska, Veidekke och AF Gruppen. Utifrån tillkommer konkurrens från österrikiska Bilfinger Berger samt schweiziska Marti och Implenia. På frågan om den tilltagande konkurrensen i Norge avspeglas i den egna lönsamheten svarar affärsområdeschefen:

"Vi ser en stor potential i att man kan effektivisera vägbyggandet i Norge och vi är på god väg att göra det genom starka centrala funktioner och en stor kompetensbas i Sverige och Norge som vi kan utnyttja bättre. Vi ska under de kommande åren dra nytta av att vi är ett stort nordiskt bolag", säger Håkon Tjomsland.

NCC redovisade på tisdagen sitt för stunden största pågående kontrakt i Norge, i form av ett vägbygge med ett ordervärde på 1,2 miljarder kronor. Kontraktet delas inom ett samarbete mellan NCC Construction Norge och Sverige.

(Nyhetsbyrån Direkt)