Underhållsdepå invigd i Saskatchewan

Foto: Canpotex

Häromdagen öppnade en ny underhållsdepå för godsvagnar i den kanadensiska provinsen Saskatchewan. Det är logistikföretaget Canpotex, som ägs av ett antal producenter av kaliumkarbonat (pottaska), som kommer att underhålla sina godsvagnar i depån.

Investeringen i den nya anläggningen är på 60 miljoner kanadensiska dollar och tanken är att effektivisera underhållet av godsvagnar för säker och tidsanpassad transport av kaliumkarbonat till exportterminaler. I anläggningen ska godsvagnarna  kunna inspekteras oberoende av väderlek och här ska även lättare reparationer kunna utföras. Här finns en automatisk tvättanläggning och hjulunderhållsutrustning för företagets omkring 5000 godsvagnar.  

Den nya anläggningen är ett led i en logistikstrategi som intierades redan 1996 och som går ut på bygga världens första godsvagnar som är skräddarsydda för transport av kaliumkarbonat. Den nya anläggningen parad med högre lastkapacitet gör det möjligt för Canpotex att köra längre tåg med mer kaliumkarbonat. Genom att uteslutande köra långa godståg är Canpotex en av de första järnvägsoperatörerna i Kanada som stöder järnvägens utveckling mot ”drop-and-lift”-drift.