Bombardier tecknar ramavtal med Deutsche Bahn

Foto: Bombardier

Bombardier och Deutsche Bahn har tecknat ett ramavtal om leveranser av upp till 450 lok mellan år 2015 och 2023.  Totalt kontraktsvärde är upp till 1,5 miljarder euro.

Deutsche Bahn har redan idag over 700 Bombardier-lok, som har använts för gods- och passagerartrafik under mer än tio år. De nya loken blir av en utvecklad modell, baserad på TRAXX-plattformen, och uppfyller de senaste europeiska normerna och alla tekniska krav.

Tack vare sin modulbaserade konstruktion och flexibilitet möjliggör TRAXX-plattformen inte bara trafik i Tyskland utan också drift i grannländerna.

TRAXX-loken är konstruerade för hastigheter upp till 160 km/h. De kan på begäran utrustas med så kallad Last Mile-funktionalitet som exempelvis gör det möjligt att driva godstrafik med ellok på icke elektrifierade sträckor.