Nu invigs nya järnvägen i Södertälje

Järnvägen i Södertälje har nu rustats färdigt. Foto: Christer Wiik

Efter tre års byggande invigs dagen före midsommar järnvägen mellan Östertälje och Södertälje centrum, inklusive nytt dubbelspår till Södertälje hamn.

Vid invigningen medverkar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, Trafiknämndens ordförande i Stockholms läns landsting Christer, G Wennerholm, Södertälje kommunstyrelses ordförande Boel Godner samt Trafikverkets regionchef Helena Sundberg.

Upprustningen mellan Östertälje och Södertälje centrum inklusive dubbelspår Södertälje centrum -Södertälje hamn har kostat 1,4 mljarder kronor. Även om båda spåren nu kan trafikeras, återstår fortfarande en del arbeten i projektet som kommer att pågå under hösten.