ECM-certifikat för farligt gods

Euromaint är först i Sverige att få ECM-certifikat för underhåll av godsvagnar avsedda för farligt gods.

 Euromaint har erhållit ett ECM-certifikat för verkstaden i Landskrona. Certifikatet, som omfattar underhåll av godsvagnar, innefattar även underhåll av tankvagnar och andra godsvagnar avsedda för farligt gods. Det innebär att Euromaints verkstad i Landskrona är först i Sverige med att inneha ECM-certifikat även för godsvagnar avsedda för farligt gods.

- Euromaint är mycket stolta över att vara först i Sverige med att vara ECM-certifierade även för underhåll av godsvagnar avsedda för farligt gods. ECM-certifikat är viktigt för våra kunder och jag är glad över att vi nu kan erbjuda certifierat underhåll vid verkstaden i Landskrona. Det är ytterligare en kvalitetsstämpel på vårt erbjudande, säger Ulf Norberg, kundansvarig gods Sverige, EuroMaint Rail

Euromaints tyska verksamhet har sedan tidigare ett antal ECM-certifieringar, vilket har varit en fördel i arbetet med certifieringen av verkstaden i Landskrona.

- Vi har haft ett nära samarbete med Euromaints tyska verksamhet under certifieringsarbetet. Det har varit värdefullt för oss eftersom de har genomgått ECM-certifieringar av det här slaget tidigare, säger Paul Cedwall, Produktionstekniker och ansvarig för certifieringsprocessen vid Euromaints verkstad i Landskrona.