Vätgasdrivna spårvagnar

Prototypen. Foto: Feve

Den spanska smalspåriga spårvagnsoperatören Feve har utvecklat en vätgasdriven prototyp av en spårvagn baserad på ett gammalt 1960-tåg, som planeras sättas i kommersiell drift år 2012.Feve har i samarbete med dotterbolaget Fenit Rail och stiftelsen Cidaut investerat 1miljon euro för att återställa ett av sina gamla tåg, som kommer att köras på vätgas.Tåget har byggts om av Fenit Rail och är utrustat med teknik från Cidaut, som kommer att driva motorerna med vätgasbatterier, utan behov av luftledningar eller förbränningsmotorer.

Feve håller även på att utveckla ett solenergidrivet tåg i samarbete med universitetet i León i Spanien.