Nu ska hela järnvägen utredas

Foto: Christer Wiik

I dag fattar regeringen beslut om att tillsätta en utredning om hela det svenska järnvägssystemet. Detta efter ett tidigare krav från riksdagen.

– Vi ser över hur det faktiskt ser ut, vad konsekvenserna har blivit, och så blir nästa steg: ”vad ska vi göra om det behövs förbättringar?” och där hoppas jag att vi når en bred samsyn, säger Catharina Elmsäter-Swärd till Eko-redaktionen på Sveriges Radio. 

Enligt Ekot är det bland annat bristerna i underhåll och de många förseningarna i tågsystemet som ligger grund bakom kraven på en utredning om järnvägssystemet. Utredningen skall också granska hela avregleringen av det svenska järnvägssystemet under de senaste 25 åren.

Enligt Ekot ska den första delen av utredningen vara klar i höst och innebär en genomgång av alla skilda delar av järnvägen. Sedan slutet av 1980-talet har väldigt mycket som tidigare sköttes av staten lagts ut på privata utförare, avreglerats.

Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter Swärd har det inte tidigare gjorts någon total genomgång.

– Just att titta på varje enskilt beslut, se konsekvenserna i ett helhetsperspektiv och få med hela järnvägssystemet, det har inte gjorts tidigare, säger Catharina Elmsäter-Swärd till Ekot.

Enligt nyhetsbyrån TT så är riksdagsledamoten, Anders Ygeman (S), tillika trafikutskottets ordförande, kritisk mot regeringens val av utredare, Gunnar Alexandersson. Ygeman påpekar att han har varit lobbyist för branschorganisationen Tågoperatörerna.

- Det är som att låta SEB:s vd Annika Falkengren utreda bankbonusar, säger Ygeman till TT.

- Han har ju tidigare skrivit rapporter som säger att det inte finns några problem med avregleringar, fortsätter Ygeman.

- Jag tror att Gunnar Alexandersson är väldigt lämpad för det här, säger Catharina Elmsäter-Swärd till Ekot.