Saudiarabien investerar miljarder i järnvägsprojekt

Hamnen i Jeddah, Saudiarabien.

Saudiarabien har nyligen godkänt bygget av en järnvägsförbindelse för gods- och persontrafik mellan hamnen i staden Jeddah och hamnarna i Dammam och Jubail. Projektet beräknade kostnad är 7 miljarder dollar.

Projektet omfattar bygget av 945 km ny järnväg mellan Jeddah och Riyadh för att öka kapaciteten på den befintliga, 45km långa sträckan Riyadh-Dammam, liksom bygget av en 115 km lång förbindelse mellan Dammam och Jubail.

Den nya förbindelsen kommer huvudsakligen att användas för transport av containrar och inledningsvis kommer den att transportera 700 000 containrar med en hastighet av 120 km/h. Sträckan från kust till kust tillryggaläggs på 18 timmar jämfört med fem till sju dagar till sjöss. Restiden för passagerare kommer att kortas ned till sex timmar jämfört med nuvarande 10 till 12 timmar med buss.