Integrerad kollektivtrafik längs Östfoldbanan

Östfoldbanan strax utanför station Vestby. Foto: Svein S

Buss, tåg, spårvagn och tunnelbana måste anpassas i större utsträckning och biljettpriserna måste vara lättare att förstå för resenärerna. Østfold fylke, Ruter, kollektivtrafikbeställaren i Osloregionen samt NSB har satt i gång ett samarbetsprojekt som går under benämningen "Sömlöst i söder."

Ostföldsbanan används idag av en mängd olika tågsätt:  lokaltåg mellan Spikkestad-Moss, regionaltåg mellan Oslo–Halden samt internationella tåg tillGöteborg.  

Den 11 april tecknade Østfold län, Ruter och NSB ett  avtal som kommer att säkerställa en omfattande kollektivtrafik längs Östfoldsbanan.

Målet med projektet är att det är kundernas resor som måste ligga till grund för planeringen. Idag planeras tågutbudet av staten medan andra allmänna kommunikationer planeras lokalt. Detta leder ofta till att kollektivresorna inte blir optimalt utförda.  "Sömlös i söder" ska säkerställa en bättre samordning av kollektivtrafiken när Follo-banan står klar. Det sker genom översiktsplanering för kundernas behov - och ska ge ett bra trafiksystem som förbinder buss, tåg, spårvagn och tunnelbana. - Om vi ska nå målet med många resenärer i kollektivtrafiken, måste tillgängligheten och utbudet bli så bra och så lättförståeligt som möjligt. Sömlösa övergångar mellan bussar i  Östfold  till tåg – och annan  kollektivtrafik i Oslo är ett stort och viktigt steg i rätt riktning, säger Ole Haabeth, ordförande i Östfold fylkeskommun. - Kunderna kommer att uppleva en mer förutsägbar resa från början till slut. Vår uppgift är att se till att ta bort vad som kan uppfattas som besvärliga administrativa hinder där det finns fler skillnader än likheter, säger Bernt Reitan, vd på Ruter.