Nu byggs dubbelspår på del av Bergensbanan

Bergensbanan vid Hallingdal. Foto: Njål Svingheim

I den kommande Nationella Transportplanen sätter den norska regeringen av 5,2 miljarder norska kronor till utvecklingen av Bergensbanan. 3,2 miljarder används för att bygga dubbelspår mellan Bergen och Arna. I den totala satsningen som innefattar perioden 2014-2023 innefattas även upprustning av Vossebanan och Ringeriksbanan, ny järnväg mellan Sandvika och Hønefoss samt en tunnel genom Ulriken.