Regeringen ger klartecken för Varbergstunneln

Karta: Trafikverket

Nu är det klart att Varbergstunneln kommer att byggas. Regeringen har beslutat om tillåtlighet och planeringen av dubbelspår i tunnel under Varberg kan påbörjas.

Regeringsbeslutet innebär att Trafikverket nu kan starta arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Samtidigt ska Varbergs kommun påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för berört område.

– Det nuvarande cirka sju kilometer långa enkelspåret mellan Varbergs station och Hamra är en flaskhals för trafiken på Västkustbanan. Vi är glada över att vi har fått det här viktiga beslutet från regeringen, så att vi nu kan fortsätta planeringen för den kommande utbyggnaden, säger Trafikverkets regionchef Håkan Wennerström.

Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av de viktigare järnvägarna i det svenska järnvägsnätet. Delen genom Varberg är den återstående etapp som krävs för ett sammanhängande dubbelspår genom Halland.

I Varberg innebär beslutet att man nu kan fortsätta stadsplaneringen med inriktningen att ha en centralt belägen station och även utveckla stadsbebyggelsen.

Syftet med det planerade dubbelspåret är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel och att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Miljön i Varbergs centrum förbättras, då den befintliga järnvägen utgör en barriär mellan bebyggelse och havet samt även skapar bullerproblem. Vid ombyggnaden försvinner barriären samtidigt som stora centrala ytor frigörs för en stadsutbyggnad.

Preliminär byggstart är 2019 och den planerade byggtiden är på 4 till5 år. Projektet medfinansieras av både Varbergs kommun och Region Halland, därtill bidrar Jernhusen till finansiering av stationen. Beräknad kostnad är 2,9 miljarder kronor.