Deutsche Bahn gör en rekordvinst med hjälp av skattepengar

Foto: Deutsche Bahn

Den tyska järnvägen meddelade nyligen ett rekordresultat på 2,7 miljarder euro för år 2012. Detta framkallar dock inte glädje i alla kretsar.

I verkligheten är det är dock skattebetalarna och konkurrenterna som har bidragit till DB:s sköna siffror, skriver tidskriften Deutsche Wirtschafts Nachrichten, som anser att Tysklands statsägda järnvägsbolag har gynnats speciellt av statliga beställningar och investeringar.

Dessutom anses DB ha tagit ut orimligt höga avgifter totalt på nästan en miljard euro från mindre konkurrenter, som har använt DB:s spårnät. Deutsche Wirtschafts Nachrichten hävdar att rekordvinsten beror enbart på DB:s starka monopolställning. Tyska regeringen subventionerar järnvägen med 2,5 miljarder euro varje år. Trots det behöver biljettpriserna höjas inom kort, säger landets kommunikationsminister, Peter Ramsauer, till tidningen.