Forskning för förbättrad tågtrafik

Foto: Kasper Dudzik

Forsknings- och innovationsprogrammet ”Kapacitet i järnvägstrafiken – Kajt”, initierat av Trafikverket med partner från akademin, är tänkt att bidra till att det svenska järnvägssystemet blir mer tillförlitligt, flexibelt och effektivt. Blekinge Tekniska Högskola är med som partner och forskar bland annat om utveckling och utvärdering av avancerade beslutstödsystem för den operativa planeringen av tågtrafik. Smartare metoder för operativ styrning av tågtrafiken gör att spåren kan användas effektivare och att järnvägssystemet blir mindre känsligt för störningar. Innovationsprogrammet Kapacitet i järnvägstrafiken, Kajt, ska resultera i ökad automatisering i tågplaneringen och ge digitala beslutsstöd för tågledare och lokförare. Även trafikinformationen till resenärer och godskunder kan i förlängningen förbättras.

– Järnvägen är mitt uppe i ett teknikskifte och vi behöver knyta till oss Sveriges spetskompetens på området, säger Magnus Wahlborg, programansvarig på Trafikverket. Inom Kajt har BTH blivit beviljade 3 miljoner för projektet FLOAT – flexibel omplanering av tåglägen i drift. Projektet pågår mellan 2013-2015 och drivs av Johanna Törnquist Krasemann och Håkan Grahn. BTH har arbetet med denna typ av forskning sedan 2002 och med finansiering från Banverket/Trafikverket. – Vi har sett att Trafikverket de senaste åren blivit betydligt mer aktivt engagerad i forskningen och ser potentialen i det som görs men också att det finns ett behov av att bättre samordna de olika projekten och forskningsparterna. Att nu Kajt äntligen blivit formaliserat är ett bevis på Trafikverkets och branschens handlingskraft och målmedvetenhet och som vi forskare verkligen välkomnar, säger Johanna Törnquist Krasemann, forskare vid BTH.