S:t Petersburgs Metro tar in anbud

Foto: Alex Lep

Järnvägsmyndigheterna i S:t Petersburg har meddelat att man nu tar in anbud för leverans av vagnar till stadens tunnelbana. Den totala kontraktsumman uppskattas till cirka 600 miljoner rubel eller 20 miljoner dollar. Vinnaren av anbudet kommer att få leverera 20 tunnelbanevagnar.Anbudet kommer att läggas ut den 4 mars 2013.  Bland de potentiella anbudsgivarna är den ledande lokala producenten av rullande materiel, Vagonmash och Transmashholding. Det finns också en möjlighet att utländska företag deltar i anbudet.För närvarande är S:t Petersburgs tunnelbana är ett akut behov av tunnelbanevagnar. De befintliga är modifieringen av modeller konstruerade så långt tillbaka som på 1970-talet.